ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

ՓՈԽԱԴՐՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

 

 

ՀՄՓԱ ին անդամակցելու ընթացակարգը և անդամակցության առավելությունները  >> կարդալ ավելին

 

 

Հաճախակի տրվող հարցեր և ընդհանուր պարզաբանումներ >> կարդալ ավելին

 


Միջազգային տրանսպորտային փոխադրումներում ներգրավված վարորդների վերապատրաստում >> կարդալ ավելին

 

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿՀամառոտ ժամանակագրություն մեր նշանակալի միջոցառումների և մեր կողմից իրականացվող աշխատանքների մասին >> կարդալ ավելին

 

 

 

 

 

Մ Ե Ր Մ Ա Ս Ի Ն

 

Ողջունում ենք Ձեզ Հայաստանի միջազգային փոխադրողների ասոցիացիայի էլեկտրոնային կայքում, որը ստեղծված է ասոցիացիայի գործունեությունը լուսաբանելու և անհրաժեշտ տեղեկատվությունը հանրամատչելի դարձնելու նպատակով

1993թ.-ին Հայաստանի Հանրապետությունը միացել TIR կոնվենցիային1, որի դրույթների իրականացման նպատակով 1999թ. կազմավորվել է Հայաստանի միջազգային փոխադրողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունը (իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայական 03Ա 064002, գրանցման համարը` 211.171.02514, գրանցման ամսաթիվը` 26.03.2004թ., իրավաբանական անձի ծածկագիրը` 39116500, հարկ վճարողի հարկային կոդը` 00052111):

Ավտոտրանսպորտի միջազգային միության2 կողմից, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 1999թ. հոկտեմբերի 26-ի N 670 որոշման համաձայն Հայաստանի միջազգային փոխադրողների ասոցիացիա ՀԿ-ն (ՀՄՓԱ) ճանաչվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում TIR գրքույկներ տրամադրող երաշխիքային կազմակերպություն:

ՀՄՓԱ-ն TIR գրքույկներ է տրամադրում 2001թ.-ից:

Ներկայումս ՀՄՓԱ անդամ են հանդիսանում 51 կազմակերպություն, որոնք ընդհանուր առմամբ ունեն միջազգային չափանիշներին համապատասխանող շուրջ 530 տրանսպորտային միջոցներ: TIR համակարգով բեռնափոխադրումներ իրականացնող բոլոր տրանսպորտային միջոցները, ինչպես նաև դրանց վարորդներն անցնում են պարտադիր սերտիֆիկացում ՀՄՓԱ-ում, որի համար ՀՄՓԱ-ում գործում է ուսումնական կենտրոն: Տարեկան կտրվածքով փոխադրողներին հատկացվում է շուրջ 1.700 TIR գրքույկ (2011, 2012թթ.):

  

1 TIR կոնվենցիա` TIR փոխադրագրքույկներով բեռների միջազգային փոխադրումների մասին մաքսային կոնվենցիա, ստորագրվել է 1975թ. նոյեմբերի 14-ին Ժնևում:

2 Ավտոտրանսպորտի միջազգային միություն (IRU)` TIR կոնվենցիայի դրույթների իրականացման նպատակով կազմավորված միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպություն, նստավայրը` ք. Ժնև (Շվեյցարիա): IRU-ի անդամ են հանդիսանում 170 կազմակերպություն երկրագնդի 72 պետություններից:

ՀՄՓԱ-ն 1999թ.-ից հանդիսանում է IRU-ի ասոցիացված անդամ :

 

 

 

ՀՄՓԱ: Բոլոր իրավունքները պահպանված են:
Գրանցված է Հայաստանում որպես հասարակական կազմակերպություն: